obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Aktuality
  Zápis do prvého ročníka
  Dôležité termíny na SŠ
  Rada školy
  Rada rodičov
  Pedagogický kolektív
  Projekty školy
  Dokumenty školy
  Online testovanie
  Zvonenie
  Fotogaléria
  Tlačivá
  Školský klub detí
  Krúžky a aktivity pre všetkých
  OZ Pomoc školstvu v Lamači
  Podporte školu
  2% z daní
  Poskytovanie informácií
  Zverejnené dokumenty
  Verejné obstarávanie
  Školská jedáleň ZŠ
  Edupage - ZŠ Lamač
  Internetová žiacka knižka
  Mapa servera
Občianske združenie "Pomoc školstvu v Lamači" 
 
  • vzniklo v roku 2004
  • jeho činnosť je zameraná na pomoc základnej škole pri organizovaní akcií pre žiakov školy, na finančnú a materiálnu pomoc základnej škole prostredníctvom projektov, darov, sponzorských aktivít, zbierok a pod.
  • od roku 2006 je prijímateľom 2% z daní fyzických a právnických osob
  • súčasťou OZ je Rada rodičov a finančný príspevok rodičov na začiatku roku. Tieto financie sú evidované zvlášť a sú využívané na aktivity schválené Radou rodičov.
  • členský príspevok je vo výške 25,- € na rok a na žiaka. Môžte ho uhradiť aj poštovou poukážkou alebo internetbankingom na nižšie uvedené číslo. Nezabudnite napísať do správy pre prijímateľa - meno, priezvisko dieťaťa a triedu (variabilné symboly pre triedu). Poštovú poukážku nájdete na vrátnici.
  • z 2% z daní, ktoré ste nám doteraz darovali sa nám podarilo zafinancovať školský nábytok, školské tabule, učebné pomôcky, ekotriedu, inovovať počítačové učebne - knihy, mapy, atlasy, demonštračné pomôcky, závesné tabule, jazykové laboratórium, mnoho výukových programov, vybavenie herne ŠKD, žiacku kuchynku, fyzikálno-chemickú učebňu, lyže a lyžiarky na vypožičanie na lyžiarsky kurz, podporiť krúžkovú činnosť. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
číslo účtu OZ: SK68 0200 0000 0018 4731 4253 
 
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web