obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  40. výročie školy
  Aktuality
  Zápis do prvého ročníka
  Rada školy
  Rada rodičov
  Pedagogický kolektív
  Projekty školy
  Dokumenty školy
  Online testovanie
  Zvonenie
  Fotogaléria
  Tlačivá
  Školský klub detí
  Krúžky a aktivity pre všetkých
  OZ Pomoc školstvu v Lamači
  Podporte školu
  2% z daní
  Poskytovanie informácií
  Ochrana osobných údajov
  Zverejnené dokumenty
  Verejné obstarávanie
  Školská jedáleň ZŠ
  Edupage - ZŠ Lamač
  Dochádzka zamestnancov
  Mapa servera
 
Vedenie školy                                 tel.: 02/64780640     mail: info@skolalamac.sk 
Mgr. Alena Petáková
riaditeľka
ANJ, RUJ, INF, TEV 
Mgr. Mária Imrichová
zástupkyňa riaditeľky
ANJ, RUJ
Mgr. Janka Marčeková
zástupkyňa riaditeľky
MAT, FYZ, INF
Mgr. Eva Vančová
vedúca vychovávateľka
ŠKD
Mgr. Júlia Parová
výchovná poradkyňa
ETV, DEJ
  
Triedne učiteľky 
I.A
Mgr. Zuzana Hučková
1.stupeň, špec. ped., ved. MZ
I. B
Mgr. Anna Chrenková
1.stupeň
I.C
Mgr. Miriam Lišková
1.stupeň, NEJ
I.D
Mgr. Monika Jancurová
1.stupeň, špec.ped.
 
II.A
Mgr. Erika Kilian
1.stupeň
II.B
Mgr. Jana Gilová
1.stupeň, INF
II.C
Mgr. Adriana Angerová
1.stupeň
 
III.A
Mgr. Jana Kummerová
1.stupeň
III.B
Mgr. Viera Babošová
1.stupeň, špec. ped.
III.C
Mgr. Lucia Samuhelová
1.stupeň
 
IV.A
Mgr. Mária Pavlovičová
1.stupeň
IV.B
Mgr. Renata Kozelová
1.stupeň
IV.C
PhDr. Vlasta Paluková
1.stupeň, špec.ped.
 
V.A
Mgr. Slavomíra Karpačová
SJL, BIO
V.B
Mgr. Ivana Rusinová
ANJ
V.C
Mgr. Dominika Greifová
ANJ, GEO
 
VI.A
Mgr. Alžbeta Horváthová
SJL, VYV
VI.B
Mgr. Monika Holtánová
ANJ, DEJ
 
VII.A
Mgr. Eva Pišteková
ANJ, FYZ, vedúca PK
VII.B
PaedDr. Beata Nagyová
BIO, CHEM, ANJ
 
VIII.A
Mgr. Nataša Kubíková
TEV, OBN
VIII.B
PaedDr. Dana Magdolenová
MAT, INF, vedúca PK
 
 
 
 
IX.A
Mgr. Jana Rovenská
SJL, ETV, vedúca PK
IX.B
Mgr. Mária Grausová
MAT, INF
 
 
 
 
  
  
 Netriedni učitelia 
Anna Ďukičová
NAV
Mgr. Jozef Hladký
TEV, ŠKD
Mgr. Richard Kovács
TEV, GEO
PaedDr. Vladimír Kuzár
TECH, INF
ThDr. Beata Pilková, PhD.
NAV, INF
Mgr. Gabriela Požgayová
NEJ, DEJ
Mgr. Andrea Rusňáková
CHEM, BIO, TECH
Mgr. Miriama Šelepová
ANJ, HUV
 
Školský klub detí 
1.oddelenie
I.A  a I.C – tretina triedy
Ing. Monika Iváková
2.oddelenie
I.B a I.C – tretina triedy
Mgr. Alena Korimová
3.oddelenie
I.D a I.C – tretina triedy
Mgr. Eva Vančová
 
4.oddelenie
II.B a II.A – polovica triedy
Barbora Lošonská
5.oddelenie
II.C a II.A – polovica triedy
PaedDr. Eva Sirotiaková
 
6.oddelenie
III.B a III.A – polovica triedy
Antónia Ormandyová
7.oddelenie
III.C a III.A – polovica triedy
Mgr. Monika Šidlová
 
8.oddelenie
IV. B a IV.A – polovica triedy
Mgr. Gabriela Požgayová
9.oddelenie
IV.C a IV.A– polovica triedy
Mgr. Jozef Hladký
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web