obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Aktuality
  Zápis do prvého ročníka
  Dôležité termíny na SŠ
  Rada školy
  Rada rodičov
  Pedagogický kolektív
  Projekty školy
  Dokumenty školy
  Online testovanie
  Zvonenie
  Fotogaléria
  Tlačivá
  Školský klub detí
  Krúžky a aktivity pre všetkých
  OZ Pomoc školstvu v Lamači
  Podporte školu
  2% z daní
  Poskytovanie informácií
  Zverejnené dokumenty
  Verejné obstarávanie
  Školská jedáleň ZŠ
  Edupage - ZŠ Lamač
  Internetová žiacka knižka
  Mapa servera
 
Vedenie školy                                tel.: 02/64780640      mail: info@skolalamac.sk  
Mgr. Alena Petáková
riaditeľka
ANJ, RUJ, INF, TEV 
Mgr. Mária Imrichová
zástupkyňa riaditeľky
ANJ, RUJ
Mgr. Janka Marčeková
zástupkyňa riaditeľky
MAT, FYZ, INF
Mgr. Eva Cíbiková
vedúca vychovávateľka
ŠKD
Mgr. Júlia Parová
výchovná poradkyňa
ETV, DEJ
  
Triedne učiteľky 
I. A
Mgr. Erika Kilian
1.stupeň
I.B
Mgr. Alena Korimová
1.stupeň, špec. ped.
I.C
Mgr. Adriana Angerová
1.stupeň
 
II.A
Mgr. Jana Kummerová
1.stupeň
II.B
Mgr. Viera Babošová
1.stupeň, špec. ped.
II.C
Mgr. Lucia Samuhelová
1.stupeň
 
III.A
Mgr. Mária Pavlovičová
1.stupeň
III.B
Mgr. Renata Kozelová
1.stupeň
III.C
PhDr. Vlasta Paluková
1.stupeň, špec.ped.
 
IV.A
Mgr. Miriam Lišková
1.stupeň, NEJ
IV.B
Mgr. Zuzana Hučková
1.stupeň, špec. ped., ved. MZ
IV.C
Mgr. Anna Chrenková
1.stupeň
 
V.A
Mgr. Alžbeta Horváthová
SJL, VYV
V.B
Mgr. Ivana Rusinová
ANJ
V.C
Mgr. Monika Holtánová
ANJ, DEJ
 
VI.A
Mgr. Eva Pišteková
ANJ, FYZ, vedúca PK
VI.B
PaedDr. Beata Nagyová
BIO, CHEM, ANJ
 
VII.A
Mgr. Nataša Kubíková
TEV, OBN
VII.B
Ing. Mgr. Jana Budinská
MAT, FYZ, vedúca PK
 
 
 
 
VIII.A
Mgr. Jana Rovenská
SJL, ETV, vedúca PK
VIII.B
Mgr. Mária Grausová
MAT, INF
 
 
 
 
IX.A
Mgr. Slavomíra Karpačová
SJL, BIO
 
 Netriedni  učitelia 
Anna Ďukičová
NAV
dukicova@skolalamac.sk
Mgr. Dominika Greifová
ANJ, GEO
Mgr. Jozef Hladký
TEV, ŠKD
Mgr. Richard Kovács
TEV, GEO
ThDr. Beata Pilková, PhD.
NAV, INF
Mgr. Gabriela Požgayová
NEJ, DEJ
Mgr. Andrea Rusňáková
CHEM, BIO, TECH
Mgr. Miriama Šelepová
ANJ, HUV
 
Školský klub detí 
1.oddelenie
I.B a I.A – polovica triedy
Barbora Lošonská
2.oddelenie
I.C a I.A - polovica triedy
PaedDr. Eva Sirotiaková
 
3.oddelenie
II.B a II.A – polovica triedy
Antónia Ormandyová
4.oddelenie
II.C a II.A – polovica triedy
Mgr. Monika Šidlová
 
5.oddelenie
III.B a III.A – polovica triedy
Bc. Daniela Šunderlíková
6.oddelenie
III.C a III.A – polovica triedy
Mgr. Eva Cíbiková
 
7.oddelenie
IV. A a IV.C – polovica triedy
Mgr. Jozef Hladký
8.oddelenie
IV.B a IV.C – polovica triedy
Ing. Monika Iváková
  
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web