obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Aktuality
  Zápis do prvého ročníka
  Dôležité termíny na SŠ
  Rada školy
  Rada rodičov
  Pedagogický kolektív
  Projekty školy
  Dokumenty školy
  Online testovanie
  Zvonenie
  Fotogaléria
  Tlačivá
  Školský klub detí
  Krúžky a aktivity pre všetkých
  OZ Pomoc školstvu v Lamači
  Podporte školu
  2% z daní
  Poskytovanie informácií
  Zverejnené dokumenty
  Verejné obstarávanie
  Školská jedáleň ZŠ
  Edupage - ZŠ Lamač
  Internetová žiacka knižka
  Mapa servera
 
 
  
Krúžky organizované základnou školou
 
Môžete použiť  vzdelávací poukaz na jeden krúžok. 
 
  • 12. 9. 2016 dostanete na rodičovskom stretnutí  vzdelávací poukaz pre Vaše dieťa,
  • do 19. 9. 2016 prosíme odovzdať triednej pani učiteľke vypísanú prihlášku a vzdelávací poukaz, 
  • prihlásiť môžete dieťa na viacero krúžkov ale vzdelávací pokaz môžete použiť len na jeden z nich, 
  • na zadnú stranu vzdelávacieho poukazu napíšte názov krúžku, na ktorý ho chcete použiť,  
  • názov krúžku Vám musí súhlasiť s názvom na prihláške, 
  • hodnota vzdelávacieho poukazu je 31,- € / školský rok, 
  • otvorí sa len krúžok s počtom prihlásených 12 a viac. 
 
zoznam je prístupný na nástenke pri vrátnici
 

Týždenný prehľad navrhovaných krúžkov
(zoznam sa na základe prihlášok môže meniť)
 ___________________________________________________________________________
 
 
Iné organizácie
 
Nie je možné použiť vzdelávacie poukazy. 

Poplatky za krúžok si určujú organizácie individuálne.  
 
Aj tento rok škola spolupracuje s organizáciou Krúžky v škole,   
ktorá pre Vaše deti má širokú ponuku krúžkov.  
Informácie si nájdete na www.kruzkyvskole.sk   
 

 
Ďalšie organizácie:  
 
  
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web