obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Aktuality
  Zápis do prvého ročníka
  Dôležité termíny na SŠ
  Rada školy
  Rada rodičov
  Pedagogický kolektív
  Projekty školy
  Dokumenty školy
  Online testovanie
  Zvonenie
  Fotogaléria
  Tlačivá
  Školský klub detí
  Krúžky a aktivity pre všetkých
  OZ Pomoc školstvu v Lamači
  Podporte školu
  2% z daní
  Poskytovanie informácií
  Zverejnené dokumenty
  Verejné obstarávanie
  Školská jedáleň ZŠ
  Edupage - ZŠ Lamač
  Internetová žiacka knižka
  Mapa servera
 
Mirka Ducká - vedúca referátu školských jedální  
Helena Sekaninová - vedúca Školskej jedálne 
 
informácie o jedálni a jedálnom lístku nájdete na webe školskej jedálne 
 
 
kontakty: 
telefón: 64781756  
maily:
všeobecné informácie - sjlamac@gmail.com
 
odhlásenie stravy: odhlaskysjlamac@gmail.com  
zaplatenie stravy: platbysjlamac@gmail.com  
 
Prihláška na stravovanie - prihláška sa vyplní pri prvom zapísaní stravníka na stravovanie 
 
Poplatok za stravné: 
 
I. stupeň     1,09 Eur        
II. stupeň    1,16 Eur      
   
 
cudzí stravníci a zamestnanci   2,10 Eur  
 
Poplatok za stravné je nutné uhradi do prvého dňa v mesiaci (napríklad stravné za máj je potrebné uhradi do 1. mája). Ak nebude stravné uhradené, stravník nedostane obed. 
 
VZN 5/2008 MČ Bratislava - Lamač    http://www.lamac.sk/tabula/VZN-5-2008.pdf 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web