obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Aktuality
  Zápis do prvého ročníka
  Dôležité termíny na SŠ
  Rada školy
  Rada rodičov
  Pedagogický kolektív
  Projekty školy
  Dokumenty školy
  Online testovanie
  Zvonenie
  Fotogaléria
  Tlačivá
  Školský klub detí
  Krúžky a aktivity pre všetkých
  OZ Pomoc školstvu v Lamači
  Podporte školu
  2% z daní
  Poskytovanie informácií
  Zverejnené dokumenty
  Verejné obstarávanie
  Školská jedáleň ZŠ
  Edupage - ZŠ Lamač
  Internetová žiacka knižka
  Mapa servera
 
Podľa zákona 546/2010 musí organizáciaod 1. januára 2011 zverejňovať verejné obsarávanie, zmluvy, objednávky, faktúry. 
 
ROK 2017 
 
Prenájom triedy - dodatok k zmluve - Miles 
Prenájom telocvične - TJ Slavia Farmaceut
 
ROK 2016 
 
ROK 2015 
  
ROK 2014 
 
ROK 2013 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ROK 2012 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zmluvy:  
 
Rok 2011 
Tancujúce slnečnice, telocvičňa 2011/2012  (tu) 
Futbalový klub Lamač, telocvičňa 2011/2012 (tu)
OZ Odysea, telocvična 2011/2012 (tu) 
TJ Spoje, telocvičňa 2011/2012 (tu) 
Súbor Rozálka, telocvičňa 2011/2011 (tu) 
Mrva, telocvičňa 2011/2012 (tu) 
Victory dance, telocvičňa 2011/2012 (tu) 
Kniez, telocvičňa 2011/2012 (tu) 
SZŠ Montessory, telocvičňa 2011/2012(tu) 
Kubas, telocvičňa 2011/2012 (tu) 
OZ Obláčik, telocvičňa 2011/2012 (tu) 
OZ Dúha, telocvičňa 2011/2012 (tu) 
Krajčovičová, telocvičňa 201102012 (tu) 
Luknár, telocvičňa 2011/2012(tu) 
Gonda, telocvičňa 2011/2012 (tu)
Kostanyan Olena, telocvičňa 2011/2012 (tu)
  
Vicena, telocvičňa 2011/2012 (tu) 
 
 
 
Objednávky: 
 
Rok 2011 
objednávka 1                  objednávka 6                        objednávka 11 
objednávka 2                  objednávka 7 
objednávka 3                  objednávka 8 
objednávka 4                  objednávka 9 
objednávka 5                  objednávka 10 
 
Faktúry: 
 
Rok 2011: 
faktúra 1                                 faktúra 11                           faktúra 21                          faktúra 31 
faktúra 2                                 faktúra 12                           faktúra 22                          faktúra 32 
faktúra 3                                 faktúra 13                           faktúra 23                          faktúra 33 
faktúra 4                                 faktúra 14                           faktúra 24                          faktúra 34 
faktúra 5                                 faktúra 15                           faktúra 25                          faktúra 35 
faktúra 6                                 faktúra 16                           faktúra 26                          faktúra 36 
faktúra 7                                 faktúra 17                           faktúra 27                          faktúra 37 
faktúra 8                                 faktúra 18                           faktúra 28                          faktúra 38 
faktúra 9                                 faktúra 19                           faktúra 29                          faktúra 39 
faktúra 10                               faktúra 20                           faktúra 30                         faktúra 40          
 
faktúra 41                              faktúra 51                            faktúra 61                         faktúra 71             
faktúra 42                              faktúra 52                            faktúra 62                         faktúra 72                      
faktúra 43                              faktúra 53                            faktúra 63                         faktúra 73-84 
faktúra 44                              faktúra 54                            faktúra 64                         faktúra 85 
faktúra 45                              faktúra 55                            faktúra 65                         faktúra 86 
faktúra 46                              faktúra 56                            faktúra 66                         faktúra 87 
faktúra 47                              faktúra 57                            faktúra 67                         faktúra 88 
faktúra 48                              faktúra 58                            faktúra 68                        faktúra 89 
faktúra 49                              faktúra 59                            faktúra 69                         faktúra 90 
faktúra 50                              faktúra 60                            faktúra 70                         faktúra 91 
 
faktúra 92                              faktúra 101                         faktúra 109                       faktúra 117 
faktúra 93                              fakrúra 102                         faktúra 110                       faktúra 118 
faktúra 94                              faktúra 103                         faktúra 111                       faktúra 119 
faktúra 95                              faktúra 104                         faktúra 112                       faktúra 120 
faktúra 96                              faktúra 105                         faktúra 113                       faktúra 121 
faktúra 97                              faktúra 106                         faktúra 114                       faktúra 122 
faktúra 99                              faktúra 107                         faktúra 115                      faktúra 123 
faktúra 100                            faktúra 108                         faktúra 116                       faktúra 124  
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web