obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Aktuality
  Zápis do prvého ročníka
  Dôležité termíny na SŠ
  Rada školy
  Rada rodičov
  Pedagogický kolektív
  Projekty školy
  Dokumenty školy
  Online testovanie
  Zvonenie
  Fotogaléria
  Tlačivá
  Školský klub detí
  Krúžky a aktivity pre všetkých
  OZ Pomoc školstvu v Lamači
  Podporte školu
  2% z daní
  Poskytovanie informácií
  Zverejnené dokumenty
  Verejné obstarávanie
  Školská jedáleň ZŠ
  Edupage - ZŠ Lamač
  Internetová žiacka knižka
  Mapa servera
 
Európsky týždeň športu - LAbeh  
16. 9. 2016 od 9.00 hod. organizujeme pre žiakov školy beh v okolí školy. Trať bude rôzne dlhá pre jednotlivé ročníky.  
 
 
Do školy na bicykli - celonárodná kampaň.  
 
Hlavný cieľom kampane je podporiť u detí a mládeže využívanie bicykla ako plnohodnotného dopravného prostriedku.  
V našej škole sa uskutoční v dňoch 7. a 8. septembra 2016.  
 
 
 
POHNI KOSTROU - Povedz áno športu!  
 
Projekt je zameraný na podporu športu. Organizuje ho národné športové centrum. Chceme deti presvedčiť, že každý šport je dobrý, nemusí ísť len o profesionálny šport. Hlavné je, aby deti pohyb a šport bavil.
 
 
Učebňa techniky 
tec1.jpgtech2.jpgtech3.jpg
Podpora  
polytechnickej výchovy v škole 
Podarilo sa nám zriadiť učebňu techniky pre žiakov ZŠ. 
 
Projekt podporili: 
 
MČ Bratislava Lamač 
Bratislavský samosprávny kraj 
OZ Pomoc školstvu v Lamači
 
 
-------------------------------------------------------------------------------   
 
 
Školský časopis, ktorý pripravili žiaci školy pod vedením pani učiteľky Mgr. Angerovej. 
V tvorbe časopisu sa pokračuje aj tento školský rok v krúžku  
Tvorivé písanie, ktorý je každý štvrtok o 14.00 hod. v III.C. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------

Aktívne prestávky a popoludnia 
vybudovanie ihriska pre žiakov I. stupňa a ŠKD 
Projekt podporili: 
ČSOB - 3.000,- € - prvky - kôš, hexagón, mostík
MČ Bratislava - Lamač - 8.900,- € - vyasfaltovanie ihriska
OZ Pomoc školstvu v Lamači
Základná škola
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 ENVIROPROJEKT 2013 
Vybudovanie Eko-Centra školy: 
  • prenosné eko-laboratórium
  • skleník, kompostér, parenisko
  • záhradka - zeleninová, ovocné stromy, okrasná záhradka
Celková výška projektu je 2.836,59 €.  
Z tejto sumy sme dostali 1.988,- € z MŠVVaŠ SR.  
Fotky z projektu si môžete pozrieť vo fotogalérii. 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Športujme bezpečne 
Projekt bol podporený Nadáciou Pontis vo výške 1.000,- €
a
Slovenskou sporiteľňou vo výške 500,- €. 
Cieľom projektu bola výmena starého nebezpečného obkladu vo veľkej telocvični
za nový bezpečný, aby deti a ostatní, ktorí používajútelocvičňu športovali bezpečne. 
Celkové náklady boli vo výške 4.113,70 €.
Základná škola uhradila maľovanie telocvične a ostatné náklady dofinancovalo
OZ Pomoc školstvu v Lamači, ktoré o projekt žiadalo. 
predrekonstrukciou1.jpgprerekonstrukciou2.jpgporekonstrukcii2.jpgporekonstrukcii1.jpg
pred rekonštrukciou
pred rekonštrukciou
po rekonštrukcii
po rekonštrukcii
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Projekt rekonštrukcie vnútornej kanalizácie a toaliet 

Náklady na rekonštrukciu kanalizácie a toaliet boli doteraz vo výške 82.985,74 €. 

bsk1.jpgbsk2.jpgbsk3.jpg
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comenius 2012 - 2014 
c16.jpgdscf2434.jpg018.jpg
Prípravné stretnutie zástupcov krajín zúčastnených v projekte - 22. - 25. november 2012 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Naši priatelia z projektu Comenius 
sa zúčastnili s našimi deťmi zápasu Slovana Bratislava  
z projektu Mladý slovanista 
 
 
 
 
logo-eu-s-odkazom-na-esf-stredne.jpg farebnaverzia.jpg eulogo.jpg
Dátum realizácie:  
02/2010 – 01/2012
 
 
Dopytovo orientovaný projekt
 
Operačný program: Vzdelávanie
4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj  
4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj
 
 
„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES“
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web