obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  40. výročie školy
  Aktuality
  Zápis do prvého ročníka
  Rada školy
  Rada rodičov
  Pedagogický kolektív
  Projekty školy
  Dokumenty školy
  Online testovanie
  Zvonenie
  Fotogaléria
  Tlačivá
  Školský klub detí
  Krúžky a aktivity pre všetkých
  OZ Pomoc školstvu v Lamači
  Podporte školu
  2% z daní
  Poskytovanie informácií
  Zverejnené dokumenty
  Verejné obstarávanie
  Školská jedáleň ZŠ
  Edupage - ZŠ Lamač
  Dochádzka zamestnancov
  Mapa servera
Valentínska pošta 
vp1.jpgvp2.jpgvp3.jpgvp4.jpg
vp5.jpgvp6.jpgvp7.jpgvp8.jpg
Lyžiarsky výcvik
lk1.jpglk2.jpglk3.jpglk4.jpg
lk5.jpglk6.jpglk7.jpglk8.jpg
lk9.jpglk10.jpglk11.jpglk12.jpg
Záchrana som ja 
zsj1.jpgzsj2.jpgzsj3.jpgzsj4.jpg
zsj5.jpgzsj6.jpgzsj7.jpgzsj8.jpg
Florbal - okresné kolo - 2. miesto 
fl1.jpgfl2.jpgfl3.jpgfl4.jpg
fl5.jpgfl6.jpgfl7.jpgfl8.jpg
Vianočné tvorivé dielne 
vtv1.jpgvtv2.jpgvtv3.jpgvtv4.jpg
vtv5.jpgvtv6.jpgvtv7.jpgvtv8.jpg
vtv9.jpgvtv10.jpgvtv11.jpgvtv12.jpg
vtv13.jpgvtv14.jpgvtv15.jpgvtv16.jpg
Okresné kolo v olympiáde v Technike 
tech1.jpgtech2.jpgtech3.jpgtech4.jpg
Okresné kolo v basketbale dievčat 
ba1.jpgba2.jpgba3.jpgba4.jpg
vybijana1.jpgvybijana2.jpg
Beseda s primátorom Bratislavy Ivom Nesrovnalom 
pb1.jpgpb2.jpgpb3.jpgpb4.jpg
pb5.jpgpb6.jpgpb7.jpgpb8.jpg
Zážitkové učenie I.A - v lese 
zu1a1.jpgzu1a2.jpgzu1a3.jpgzu1a4.jpg
zu1a5.jpgzu1a6.jpgzu1a7.jpgzu1a8.jpg
Deň masiek
masky1.jpgmasky2.jpgmasky3.jpgmasky4.jpg
masky5.jpgmasky6.jpgmasky7.jpgmasky8.jpg
masky9.jpgmasky10.jpgmasky11.jpgmasky12.jpg
masky13.jpgmasky14.jpgmasky15.jpgmasky16.jpg
Šarkaniáda 
sar1.jpgsar2.jpgsar3.jpgsar4.jpg
Aktivity so Slovanom 
slovan1.jpgslovan2.jpgslovan3.jpgslovan4.jpg
slovan5.jpgslovan6.jpgslovan7.jpgslpvan8.jpg
Zážitkové učenie 1. A 
1azazit.jpg1azazit2.jpg1azazit3.jpg1azazit4.jpg
KOZMIX - projekt 4.C 
kx1.jpgkx2.jpgkx3.jpgkx4.jpg
kx5.jpgkx6.jpgkx7.jpgkx8.jpg
LaBeh 2017 
labeh1.jpglabeh2.jpglabeh3.jpglabeh4.jpg
labeh5.jpglabeh6.jpglabeh7.jpglabeh8.jpg
labeh9.jpglabeh10.jpglabeh11.jpglabeh12.jpg
labeh13.jpglabeh14.jpglabeh15.jpglabeh16.jpg
labeh17.jpglabeh18.jpglabeh19.jpglabeh20.jpg
labeh21.jpglabeh22.jpglabeh23.jpglabeh24.jpg
labeh26.jpglabeh27.jpglabeh28.jpglabeh29.jpg
labeh30.jpglabeh31.jpglabeh32.jpglabeh25.jpg
Beseda s Lukášom Haraslínom 
lh1.jpglh2.jpg
Prednáška mladého vedca 
mlvedec.jpgmlvedec3.jpgmlvedec2.jpgmlvedec4.jpg
Účelové cvičenie 
uccv1.jpguccv2.jpguccv3.jpguccv4.jpg
uccv5.jpguccv6.jpguccv7.jpguccv8.jpg
Privítanie prvákov
prvaci.jpgprvaci2.jpgprvaci3.jpgprvaci4.jpg
prvaci5.jpgprvaci6.jpgprvaci7.jpgprvaci8.jpg
prvaci9.jpgprvaci10.jpgprvaci11.jpgprvaci12.jpg
Rekonštrukcia hygienických zariadení a šatní pri telocvični 
rtv1.jpgrtv2.jpgrtv3.jpgrtv4.jpg
rtv5.jpgrtv6.jpgrtv7.jpgrtv8.jpg
rtv9.jpgrtv10.jpgrtv11.jpgrtv12.jpg
rtv13.jpgrtv14.jpgrtv15.jpgrtv16.jpg
rtv17.jpgrtv29.jpgrtv30.jpgrtv31.jpg
rtv32.jpgrtv18.jpgrtv19.jpgrtv20.jpg
rtv21.jpgrtv22.jpgrtv22.jpgrtv23.jpg
rtv24.jpgrtv25.jpgrtv26.jpgrtv28.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web