obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Aktuality
  Rada školy
  Rada rodičov
  Pedagogický kolektív
  Projekty školy
  Dokumenty školy
  Online testovanie
  Zvonenie
  Fotogaléria
  Tlačivá
  Školský klub detí
  Krúžky a aktivity pre všetkých
  OZ Pomoc školstvu v Lamači
  Podporte školu
  2% z daní
  Poskytovanie informácií
  Zverejnené dokumenty
  Verejné obstarávanie
  Školská jedáleň ZŠ
  Edupage - ZŠ Lamač
  Dochádzka zamestnancov
  Mapa servera
Výsledky volieb zástupcov do Rady školy 
Dňa 11. 9. 2017 prebiehali voľby zástupcov do Rady školy.
Za rodičov boli zvolení do Rady školy: Ing. Andrej Trtala, Mgr. Mária Šimončičová, p. Jana Bruteničová, Mgr. Barbora Liptáková.
Za pedagogických zamestnancov boli zvolené: Mgr. Jana Rovenská, Mgr. Júlia Parová.
Za nepedagogických zamestnancov: Ing. Darina Hrádeková.
Zástupcovia za MČ Bratislava Lamač zostávajú v nezmenenom zložení: Ing. Lukáš Baňacký, MVDr. Pavol Čech, JUDr. Júlia Ondrišová, Mgr. Svetlana Maňová.
Ďakujeme všetkým  za aktívnu účasť na voľbách. Novozvoleným členom Rady školy gratulujeme a prajeme veľa síl a dobrých myšlienok pri riešení záležitostí našej školy.
Celoškolské rodičovské stretnutie 
Dňa 11. 9.  o 17.00 hod. sa uskutoční v jedálni ZŠ celoškolské stretnutie rodičov. Prosíme rodičov, aby si našli čas, lebo súčasťou tohto stretnutia je aj voľba zástupcov do Rady školy. Na voľbe musí byť prítomná nadpolovičná väčšina rodičov. Po spoločnom stretnutí nasleduje triedne rodičovské stretnutie, na ktorom dostanete vzdelávacie poukazy na krúžkovú činnosť detí. Zoznam krúžkov nájdete na tejto stránke v časti krúžky a aktivity pre všetkých.
Didaktické hry 
Dňa 7. 9. 2017 budú mať žiaci I. stupňa Didaktické hry v prírode. Žiaci pôjdu pod vedením triednych pani učiteliek do neďalekej prírody, kde absolvujú rôzne druhy hier zamerané na CO, ochranu života a zdravia, dopravnú výchovu a pod.
Účelové cvičenie 
V dňoch 7.  - 8. 9. 2017 budú mať žiaci II. stupňa účelové cvičenie. 7. 9. absolvujú teoretickú prípravu v škole a 8. 9. 2017 pôjdu do terénu, kde absolvujú praktickú časť účelového cvičenia.
Autobus MHD č. 130
Základná škola požiadala Dopravný podnik Bratislava o zmenu cestovného poriadku linky č. 130 tak, aby mohol byť žiakmi využívaný ráno do školy a poobede zo školy a slúžil ako náhrada školského autobusu. Dopravný podnik našej žiadosti vyhovel a od 4. 9. 2017 bude zmena realizovaná.
                                žiadosť ZŠ                                                                                       odpoveď DPB 
Oznam Školskej jedálne 
Žiadame všetkých zamestnancov a žiakov, ktorí sú prihlásení na stravu v ŠJ a nechcú sa naďalej v školskom roku 2017/2018 stravovať, aby podali odhlášku v kancelárii ŠJ najneskôr do 4. 9. 2017.
V prípade nedodania odhlášky bude strava stravníkovi účtovaná. 
Začiatok školského roku 2016/2017 
Školský rok 2017/2018 začína 4. 9. 2017.
Prváci majú slávnostné privítanie o 8.00 hod. v kine Lamač. Po otvorení sa presunú do svojich tried v škole.
Žiaci 2. - 9. ročníka začínajú o 9.00 hod. v svojich triedach. 
Vypočujú si privítanie v školskom rozhlase, dostanú pokyny na nasledujúce dni a rozvrh hodín. Prvý deň bude vyučovanie trvať do 10.30 hod. Obed začína o 11.00 hod.
Žiaci I. stupňa môžu zostať popoludní v školskom klube detí do 16.00 hod.
Na školské stravovanie sa môžu žiaci prihlásiť už v čase od 28. do 31. 8. 2017, alebo 4. 9. 2017.
OZNAM  
V dňoch 24. a 25. 8. 2017 sú zamestnanci základnej školy na výjazdovom zasadaní v Šoporni. Stránkové dni budú 30. a 31. 8. 2017 v čase od 9.00 hod. do 16.00 hod.
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web