obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Aktuality
  Zápis do prvého ročníka
  Dôležité termíny na SŠ
  Rada školy
  Rada rodičov
  Pedagogický kolektív
  Projekty školy
  Dokumenty školy
  Online testovanie
  Zvonenie
  Fotogaléria
  Tlačivá
  Školský klub detí
  Krúžky a aktivity pre všetkých
  OZ Pomoc školstvu v Lamači
  Podporte školu
  2% z daní
  Poskytovanie informácií
  Zverejnené dokumenty
  Verejné obstarávanie
  Školská jedáleň ZŠ
  Edupage - ZŠ Lamač
  Internetová žiacka knižka
  Mapa servera
sa uskutoční v dňoch  
21. 4. 2017 v čase od 15.00 hod. do 18.00 hod. 
a 22. 4. 2017 v čase od 8.00 do 12.00 hod. 
v budove základnej školy. 
 
Zapisujú sa povinne deti, ktoré dosiahnu k 31. 8. 2017 vek 6 rokov.
Počas zápisu budeme zisťovať aj záujem o umiestnenie detí v projekte "Lamačskí nulťáci".

Priniesť treba:  
  • rodný list dieťaťa 
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu 
  • v prípade, že má dieťa zdravotné alebo iné závažné problémy, je potrebné priniesť i potvrdenie od odborníka (lekár, psychológ, a pod.) 
  • ak chcete dieťa predčasne zaškoliť je potrebné doniesť odporúčanie detského lekára a Centra pedagogického a psychologického poradenstva a prevencie 
informácie pre zákonných zástupcov: 
 
tlačivá k zápisu: 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web