obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Aktuality
  Zápis do prvého ročníka
  Dôležité termíny na SŠ
  Rada školy
  Rada rodičov
  Pedagogický kolektív
  Projekty školy
  Dokumenty školy
  Online testovanie
  Zvonenie
  Fotogaléria
  Tlačivá
  Školský klub detí
  Krúžky a aktivity pre všetkých
  OZ Pomoc školstvu v Lamači
  Podporte školu
  2% z daní
  Poskytovanie informácií
  Zverejnené dokumenty
  Verejné obstarávanie
  Školská jedáleň ZŠ
  Edupage - ZŠ Lamač
  Internetová žiacka knižka
  Mapa servera
Dôležité termíny: 
do 10. februára 2017 – zákonný zástupca žiaka podá prihlášku na SŠ s talentovou skúškou – umelecké školy, bilingválne gym., športové šk. (tzn. príde osobne po dohodnutí si termínu mailom na parova@skolalamac.sk za výchovnou poradkyňou, vypíšu prihlášku, rodič ju dá potvrdiť u lekára a vráti prihlášku do školy, základná škola posiela prihlášky hromadne na SŠ)*

riaditeľ ZŠ pošle prihlášky na SŠ hromadne

 20. 2. - 24. 2. jarné prázdniny

 25. 3. – 15. 4. talentové skúšky

 13. 4. – 18. 4. Veľká noc

 5. 4. Testovanie 9 (20. 4. náhradný termín)

 do 3. 4 . – zákonný zástupca žiaka podá prihlášku na SŠ ( aj 8-ročné gymnáziá)  *platí* viď hore
  
riaditeľ ZŠ pošle prihlášky na SŠ hromadne

 9. 5.           1. termín prijímacích skúšok 
11. 5.         2. termín prijímacích skúšok 
(obe vrátane osemročných gymnázií) 
nezabudnite si prísť pre zápisný lístok, bez neho nie je žiak prijatý  
neprijatí žiaci si prídu pre prihlášku do 2. kola - hneď po doručení rozhodnutia o neprijatí (z oboch škôl) 
21. 6. - 2. kolo prijímacích skúšok pre neprijatých v prvom kole  
školy, ktoré budú prijímať aj v druhom kole, si zistíte u p. Parovej 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web